UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Usługa wykonania dokumentacji projektowej w podziale na 2 części

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznegoprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Usługa wykonania dokumentacji projektowej w podziale na 2 części:
1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont budynku Toalet zlokalizowanego na terenie pałacowo-parkowym przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu.
2) wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej.

Znak sprawy: KF.AZ.2401.4.JM.2019

14 maja 2019 r. opublikowano:

22 maja 2019 r. opublikowano:

17 czerwca 2019 r. opublikowano:

19 czerwca 2019 r. opublikowano:

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook