Relacja François de Callièresa o elekcji Jana III Sobieskiego w roku 1674
Tematy:

















Źródła pochodzenia:



Typ:



Sortowanie:






Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


Relacja François de Callièresa o elekcji Jana III Sobieskiego w roku 1674 Piotr Ugniewski