UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Cykliczne projekty edukacyjne – archiwum

2017

 • Warsztaty tańca historycznego – odbyły się w ramach programu edukacyjnego pt. „Sekrety Pałacowych Muz”.
 • Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka – kursy kaligrafii obejmujące naukę pisania XVII-wiecznym krojem pisma; adresowane do rodzin z dziećmi w wieku 7–9 oraz 10–14 lat.
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – moje ulubione muzeum – IX edycja Programu dla Rodzin; warsztaty tematyczne poświęcone historii królewskiej rezydencji oraz staropolskiej obyczajowości.
 • Wilanowskie spotkania małych artystów – cykl warsztatów haftu krzyżykowego dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym.
 • Scriptorium Villa Nova – warsztaty kaligrafii obejmujące naukę pisania XVII-wiecznym krojem pisma; adresowane do gości indywidualnych; warsztaty w formule otwartej.
 • Godzinki Sobieskiego – program edukacyjny wokół wystawy, obejmujący warsztaty i wykłady.
 • Radość tworzenia – cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych.
 • Królewska Akademia Sztuki – kurs malarstwa i rysunku.
 • Zimowe spotkania ornitologiczne – cykl spotkań ornitologicznych, w ramach którego odbywają się wycieczki, warsztaty i pokazy obrączkowania ptaków.
 • Morysin! – warsztaty naukowe – cykl czterech spotkań realizowanych na terenie rezerwatu przyrody Morysin.
 • Wycieczki przyrodnicze – cykl comiesięcznych spotkań prowadzonych trasami opisanymi w przewodniku „Ogrody wilanowskie. 12 pełnych przygód spacerów”.
 • Nadworni Przyrodnicy Króla Jana III – cykl spotkań dla dzieci w wieku 5-7 lat dotyczących powiązań między kulturą i naturą w wilanowskiej rezydencji króla Jana III.
 • Badacze Przyrody – program edukacyjny dla dzieci w wieku 8–12 lat.
 • Pogłówkuj z przyrodą, pogłówkuj nad wodą – program edukacyjny dla dzieci w wieku 10–14 lat.
 • Ptaki ogrodów wilanowskich – program spotkań ornitologicznych połączonych ze wspólnym obserwowaniem ptaków.
 • Królewscy ogrodnicy – program pokazów rekonstruktorskich w formie sztafażu.
 • Spacery o zmierzchu – cykl wieczornych spacerów przyrodniczych.
 • Smaki Wisły. Cztery pory roku – projekt adresowany do blogerów kulinarnych. Prowadzone działania łączą historię pałacu wilanowskiego i historyczne receptury stosowane w wilanowskiej kuchni ze współczesną warszawską działalnością w dziedzinie sztuki kulinarnej. Metody przekazu: blogi, Facebook, Instagram.
 • Wilanów miodem płynący – cykl spotkań w pasiece Ule Króla poświęconych praktycznej nauce pszczelarstwa.
 • Warsztaty kulinarne dla dorosłych – cykl tematycznych warsztatów kulinarnych dla gości dorosłych.
 • Warsztaty kulinarne dla rodzin – cykl otwartych, tematycznych warsztatów kulinarnych dla rodzin, połączony z dedykowanymi zajęciami wakacyjnymi również o kulturze stołu.
 • Drukarnia królewska – otwarte warsztaty rekonstrukcyjne na temat drukarstwa w dobie Jana III Sobieskiego.
 • Polonia militaria – otwarte warsztaty rekonstrukcyjne na temat militariów z epoki staropolskiej.
 • Kuźnia polowa – otwarte warsztaty rekonstrukcyjne przedstawiające pracę kowala polowego w XVII w.
 • Królewska mennica – otwarte warsztaty rekonstrukcyjne prezentujące rzemiosło mincerskie.
 • Sprzedaż przemysłów kulturowych „U Geografa” – otwarte warsztaty rekonstrukcyjne mające na celu przybliżenie epoki Jana III Sobieskiego, połączone ze sprzedażą rekonstrukcji i wydawnictw muzealnych.
 • Młodzieżowe Zespoły Muzealne – warsztaty muzealnicze dla szkół średnich uczące badania i analizowania zabytków oraz sporządzania kwerend.
 • Chorągiew Królewicza Aleksandra – warsztaty rekonstrukcyjne z XVII w. fechtunku historycznego.
 • Klub Pochwała Inteligencji w Wilanowie – spotkania dyskusyjne, debaty społeczne.
 • Opowiadacze Wilanowscy – weekendowe dyżury wolontariuszy – opowiadaczy wilanowskich w pałacu oraz w parku.
 • Wolontariat w Królewskich Ogrodach – akcje pielenia w ogrodach wilanowskich.
 • Pierwsze kroki z koronką klockową – cykl warsztatów dotyczących  podstaw wykonywania koronki klockowej.
 • Koronka klockowa dla każdego – stopień III – cykl warsztatów dotyczących  techniki wykonywania koronki klockowej.
 • Pierwsze kroki z haftem – cykl warsztatów dotyczących  podstaw wykonywania haftu.
 • Klub koronki klockowej – spotkania, na których uczestnicy odtwarzają historyczne wzory koronki klockowej.
 • Klub haftu – spotkania, w ramach których odtwarzane są i ćwiczone dawne techniki hafciarskie.
 • Cykl „Historia mniej znana” – spacery tematyczne po pałacu i parku.
 • Cykl „Zobacz pałac!” – weekendowe spacery po pałacu dla gości indywidualnych.
 • Cykl „Zobacz park!” – weekendowe spacery po parku dla gości indywidualnych.
 • Kultura dostępna – oferta dla rodzin; spotkania muzealne („Wizyta u króla”); warsztaty tematyczne poświęcone kulturze staropolskiej („Zielnik kaligraficzny. Róże historyczne”, „Farfury wilanowskie”, „Jeden dzień z życia Jej Królewskiej Mości”, „Znane i nieznane legendy o królu Janie III”, „Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka”, „Podróże w karecie króla Jana III”).
 • Wakacyjne spotkania z przyrodą – otwarte letnie warsztaty przyrodniczo-plastyczne dla dzieci w wieku 5–7 lat.
 • Letnie Dni Nudy – letnie  nudne leżakowanie w parku przy Jeziorze Wilanowskim.
 • Warsztaty kulinarne dla gości indywidualnych – dla dorosłych i rodzin – cykl tematycznych warsztatów kulinarnych dla gości dorosłych i rodzin.
 • Wilanowskie widokówki – cykl spotkań edukacyjnych, zwiększający wiedzę odbiorców na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wilanowskich ogrodów i zachęcenie do pisania i wysyłania kartek pocztowych.
 • Japoński Październik – XVI edycja programu popularyzującego orientalne akcenty tradycji wilanowskiej (5 warsztatów, 3 pokazy, wystawa).

2016

 • Sekrety Pałacowych Muz – kontynuacja trwającego od ponad 10 lat artystycznego programu, w którym uczestnicy poznają życie kulturalne – muzyka, taniec i teatr, stroje i obyczaje na dworach królewskich i magnackich XVII i XVIII w Polsce i Europie.
 • „Wilanowskie spotkania małych artystów” – warsztaty haftu prezentujące najpiękniejsze przykłady dzieł stworzonych za pomocą tej techniki w pałacu w Wilanowie i nie tylko
 • „Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie – moje ulubione muzeum” – VIII edycja Programu dla Rodzin
 • „Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka” – weekendowe kursy kaligrafii poświęcone sztuce kreślenia liter w stylistyce XVII-wiecznej
 • Scriptorium Villa Nova – otwarte warsztaty kaligrafii, adresowane do gości indywidulanych
 • Kultura dostępna – bezpłatne spotkania i warsztaty adresowane do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (warsztaty: rękodzielnicze, kaligraficzne, architektoniczne, storytelling; spacery: rodzinne wycieczki przyrodnicze, także dla dzieci ze spektrum autyzmu)
 • Drukarnia Królewska – otwarte warsztaty rekonstrukcyjne w pałacu dotyczące rzemiosła drukarskiego i wykorzystania efemeryd prasowych w kontekście polityki propagandowej Jana III
 • Młodzieżowe Zespoły Muzealne – warsztaty muzealnicze dla młodzieży ze szkół średnich, uczące badania, analizowania zabytków, a także sporządzania kwerend naukowych
 • Polonia Mlitaria – cykliczne otwarte warsztaty rekonstrukcyjne w Taborze Królewskim dotyczące barwy i broni oraz kampanii wojskowych żołnierzy Jana III
 • Kuźnia polowa – otwarte warsztaty rekonstrukcyjne w Taborze Królewskim dotyczące sztuki kowalskiej i kuźnictwa użytkowego w XVII w.
 • Lotna Drukarnia – otwarte warsztaty rekonstrukcyjne publiczności, dotyczące polityki zagranicznej oraz propagandy politycznej Jana III
 • Chorągiew Królewicza Aleksandra – warsztaty XVII-wiecznego fechtunku historycznego dla dorosłych i młodzieży
 • Sprzedaż przemysłów kulturowych – program otwartych prelekcji dotyczących historii Wilanowa i Jana III, połączony z promocją i sprzedażą publikacji muzealnych oraz przemysłów kulturowych
 • Królewska Mennica – otwarte warsztaty rekonstrukcyjne dla publiczności w Taborze Królewskim dotyczące rzemiosła mincerskiego w XVII w.
 • Poznaj pałac i park… z audiodeskrypcją – cykl spacerów tematycznych po pałacu, ogrodach oraz rezerwacie Morysin dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Spotkania dla dzieci ze spektrum autyzmu – spacery i warsztaty po pałacu oraz ogrodach dostosowane do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu
 • Pierwsze kroki z koronką klockową, Koronka klockowa dla każdego – cykl warsztatów koronki klockowej
 • Pierwsze kroki z haftem, Haft dla każdego – cykl warsztatów haftu
 • Klub haftu – comiesięczne spotkania, na których odtwarzane są i ćwiczone dawne techniki hafciarskie
 • Klub koronki klockowej – comiesięczne spotkania, na których odtwarzana jest koronka klockowa
 • Historia Mniej Znana – spacery tematyczne po pałacu i parku
 • Zobacz pałac! – weekendowe spacery po pałacu
 • Królewska Akademia Sztuki – kursy malarstwa i rysunku przygotowane i realizowane przez artystę malarza Andrzeja S. Grabowskiego
 • Królewska Malarnia – warsztaty malarskie
 • Malować Każdy Może – otwarte, plenerowe warsztaty malarskie
 • Wolontariat pracowniczy – akcje społeczne dla wolontariuszy pracowników firm i indywidualnych (Dzień Wolnej Sztuki, dyżury wolontariuszy, spacery po pałacu i parku, warsztaty kulinarne)
 • Pochwała Inteligencji w Wilanowie – klub dyskusyjny (angażujący pracowników Muzeum, artystów, działaczy społecznych i naukowców wokół zagadnień związanych z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
 • Zimowe spotkania ornitologiczne (wycieczki ornitologiczne, wspólne obserwacje ptaków karmnikowych, pokaz na temat ptaków wodnych, warsztaty przyrodniczo-plastyczne oraz obrączkowanie ptaków)
 • Rodzinne wycieczki przyrodnicze – program przyrodniczych spacerów tematycznych dla rodzin
 • Pogłówkuj z przyrodą, pogłówkuj nad wodą – program przyrodniczych warsztatów dla rodzin na temat prowadzenia pracy naukowo-badawczej
 • Badacze przyrody – VI edycja warsztatów dla rodzin na temat roślin i zwierząt żyjących w ogrodach wilanowskich
 • Nadworni Przyrodnicy Króla Jana III – III edycja warsztatów dla rodzin na temat związków między kulturą i naturą w dawnej rezydencji króla Jana III
 • Cztery pory roku w ogrodach wilanowskich – otwarte warsztaty przyrodniczo-plastyczne
 • Wilanowski Klub Przyrodniczy – V edycja warsztatów rodzinnych dotyczących bogactwa przyrodniczego ogrodów wilanowskich i metod jego odkrywania
 • Letnie Dni Nudy w Wilanowie – II edycja: „Bajki jak za dawnych lat!”, „Z głupim karty, z mądrym żarty” – o XVII-wiecznych zabawach i zajęciach, Nudne leżakowanie w parku wilanowskim, „Przedmioty drugoplanowe” – szlakiem rzeczy pomijanych
 • Morysin! – rodzinne gry terenowe, wycieczki do rezerwatu przyrody Morysin
 • Pod parasolkami – otwarte warsztaty przyrodnicze dla dzieci
 • Tyflowilanów – cykl spotkań skierowany przede wszystkim do odbiorców z niepełnosprawnością wzroku (spotkania w pałacu oraz w parku, na bazie planów tyflograficznych pałacu oraz ogrodów)
 • Dotknij sztuki – w świecie konserwacji (warsztaty dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku, podczas których opowiadamy o wybranych eksponatach z perspektywy konserwatora sztuki).
 • Święta Bożego Narodzenia tuż-tuż – warsztaty o tematyce świątecznej, adresowane do rodzin z dziećmi
 • Kaligrafia - (nie)zapomniana sztuka – weekendowe kursy kaligrafii poświęcone nauce XVII-wiecznego kroju pisma


2015

W 2015 roku muzeum prowadziło lekcje i warsztaty muzealne z różnych kręgów tematycznych oraz lekcje w ramach projektów „Kultura dostępna” oraz „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”, a także cykliczne programy edukacyjne.

Cykliczne programy edukacyjne dla grup:


 • Zajęcia kaligraficzne „Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka”
 • Sekrety Pałacowych Muz – cykl spotkań dla młodzieży szkolnej poświęcone życiu kulturalnemu na dworach monarchów europejskich i polskich: bale, uczty, maskarady, taniec, muzyka, teatr w okresie XVII – XVIII wieku.
 • Jak przebierała się historia – wykłady i warsztaty o modzie, stylu życia, rozrywkach, a także materialnym wyposażeniu pałacu, jego wyglądzie i funkcjach w XVII, XVIII i XIX wieku. 
 • Warsztaty z zakresu historycznej rekonstrukcji kulinarnej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży


Cykliczne programy edukacyjne dla gości indywidualnych:


 • Warsztaty rekonstrukcyjne (m.in. Drukarnia Królewska, Polonia Militaria, Kuźnia Polowa, gra „Orzeł bierze wszystko”, sprzedaż przemysłów kultury)
 • Trzecia edycja projektu Wilanów dla młodych talentów – projektu adresowany do uczniów szkół odzieżowych, studentów szkół projektowania ubioru
 • Zimowe spotkania ornitologiczne – warsztaty, wycieczki ornitologiczne oraz obserwacje ptaków)
 • Badacze przyrody – warsztaty przyrodnicze dla rodzin z dziećmi w wieku 8–12 lat
 • Nadworni przyrodnicy króla Jana III – warsztaty przyrodnicze dla rodzin z dziećmi w wieku 5–7 lat
 • Wilanowski Klub Przyrodniczy – cykl spotkań przyrodniczych dla rodzin
 • Cztery pory roku w ogrodach wilanowskich – warsztaty dotyczące zjawisk przyrodniczych w różnych porach roku
 • Rodzinne wycieczki przyrodnicze – cykl spacerów tematycznych dla rodzin
 • „Morysin!” – program warsztatów rodzinnych realizowany w rezerwacie przyrody Morysin
 • Pod Parasolkami – mali przyrodnicy – letnie spotkania przyrodnicze dla najmłodszych oraz dzieci w wieku szkolnym
 • Spotkania ze specjalistami dla rodzin w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”
 • Zmysły Sztuki – cykliczne spotkania z artystami prowadzone przez Andrzeja S. Grabowskiego
 • Malować każdy może – warsztaty malarskie
 • Królewska Akademia Sztuki – kursy malarstwa
 • Wilanowscy Opowiadacze – projekt realizowany przez wolontariuszy, który przybliżają zwiedzającym historię wilanowskich muzealiów
 • Warsztaty kaligraficzne „Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka” oraz „Scriptorium Villa Nova”
 • VII edycja Programu dla Rodzin – „Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – moje ulubione muzeum!”
 • „Wilanowskie spotkania małych artystów” – warsztaty haftu dla dzieci
 • Wilanowskie Atelier (kurs koronki klockowej, Klub Haftu)
 • Wilanowskie Podróże Artystyczne – wykłady o sztuce, archeologii, kostiumologii, konserwacji, ogrodnictwie itd.
 • Historia Mniej Znana – cotygodniowe spacery tematyczne po pałacu i parku
 • Pochwała Inteligencji – cykl spotkań i debat obywatelskich wokół dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Rzeczypospolitej
 • Resursa Obywatelska w Wilanowie – debata o potrzebie instytucjonalizacji kultury pamięci w środowisku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie         
 • „Parkowanie z książką w Wilanowie” – muzealny program promujący czytelnictwo wśród gości odwiedzających ogrody historycznej rezydencji królewskiej połączony z warsztatami tematycznymi
 • „Projekt Topinambur” – przedsięwzięcie o charakterze partycypacyjnym, spotkania dotyczące miejskiej uprawy roślin, świadomego żywienia i tradycji kulinarnych związanych z pałacem w Wilanowie i kuchnią historyczną
 • Japoński Październik – program popularyzujący wiedzę o kulturze i sztuce Japonii oraz o zainteresowaniach kolekcjonerskich kolejnych właścicieli Wilanowa pasjonujących się sztuką Orientu (wykłady: „Tajemniczy świat laki”, „Japońskie słodycze”, „Netsuke – baśniowa kraina japońskiej rzeźby miniaturowej”, pokaz tańca Nihon Buyo  i warsztat tańca Bon Odori w wykonaniu  Hany Umedy; warsztaty: „Kamibashi – japoński teatr ilustracji”, „Wokół netsuke”)


2014

I. Program dla szkół – zajęcia historyczne i przyrodnicze:

W 2014 r. Muzeum Pałacu w Wilanowie kontynuowało realizację programu dla szkół, w ramach którego oferowano lekcje i warsztaty z dwóch bloków tematycznych: kultura i natura. Zajęcia realizowano dla wszystkich grup wiekowych. Prowadziliśmy także zajęcia w ramach programów cyklicznych: Sekrety Pałacowych Muz, Młodzieżowe Zespoły Muzealne oraz Wilanów dla młodych talentów. Organizowano także rekonstruktorskie lekcje wyjazdowe do szkół.

II. Program dla dzieci: w 2014 r. muzeum kontynuowało cykliczne programy skierowane do rodzin:

 • VI edycja Programu dla Rodzin – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – moje ulubione muzeum!,
 • Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka – kursy kaligrafii z udziałem rodzin z dziećmi,
 • Wilanowskie spotkania małych artystów – warsztaty haftu dla dzieci,
 • otwarte warsztaty realizowane przy okazji instalacji Labirynt Światła,
 • Parkowanie z książką – warsztaty tematyczne o książkach,
 • Beagle – jeden rok życia drzewa – cykl spotkań o drzewach realizowany w ramach międzynarodowego projektu Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Enviroment,
 • Badacze Przyrody – cykl spotkań dla rodzin,
 • Wilanowski Klub Przyrodniczy – cykl spotkań dla rodzin,
 • Cztery pory roku w ogrodach wilanowskich – cykl spotkań warsztatowych z punktami obserwacji przyrodniczych,
 • Pod Parasolkami – otwarte, letnie warsztaty przyrodnicze dla dzieci w ogrodach,
 • Nadworni przyrodnicy króla Jana III – cykl spotkań dla rodzin,
 • rodzinne spotkania ze specjalistami w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”.

III. Program dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zajęcia proponowane przez muzeum w 2014 r.:

 • Zimowe spotkania ornitologiczne – cykl spotkań o ptakach ogrodów wilanowskich (wycieczki, warsztaty oraz obserwacje ptaków),
 • wycieczki przyrodnicze,
 • Morysin! – program spacerów przyrodniczych po rezerwacie przyrody Morysin,
 • program rekonstrukcji historycznej Terra Sarmatica – druki historyczne, szkolenie kadry szermierczej, pokazy rekonstruktorskie Polonia Militaria, warsztaty krawiecko-hafciarskie, prezentacje staropolskiej wojskowej sztuki kulinarnej, rekonstrukcje przyrodnicze o dawnym wykorzystaniu roślin,
 • Zawody warszawskie – terenowa gra miejska we współpracy z Ośrodkiem Działań Edukacyjnych „Źródła”,
 • Królewski Wilanów i świat starożytnych bogów – otwarte plenerowe warsztaty,
 • Królewska Akademia Sztuki – warsztaty malarstwa i rysunku,
 • Malować Każdy Może – weekendowe warsztaty plenerowe,
 • „Parkowanie z książką w Wilanowie” – cykliczny program edukacyjny realizowany we współpracy z wydawcami, księgarniami i instytucjami kultury.

IV. Program dla dorosłych: w 2014 r. dla odbiorców dorosłych realizowano następujące zajęcia:

 • Jak przebierała się historia – warsztaty i wykłady z zakresu historii ubioru od XVII do XIX w.,
 • Zmysły Sztuki – cykliczne spotkania traktujące o tajemnicy tworzenia dzieła,
 • Klub Debaty Obywatelskiej „Pochwała Inteligencji W Wilanowie” – cykliczne spotkania dyskusyjne,
 • Wilanowskie Podróże Artystyczne – cykl wykładów dla tych, którzy chcą regularnie bywać w pałacu i zgłębiać wiedzę o sztuce, archeologii, kostiumologii, konserwacji, ogrodnictwie itd.,
 • Wilanowskie Atelier: warsztaty haftu dla początkujących i zaawansowanych, warsztaty koronki klockowej, Klub Haftu, warsztaty drzeworytnicze,
 • Historia Mniej Znana – cykliczne spacery tematyczne po pałacu i ogrodach,
 • Klub Przewodnika – spacery edukacyjne przeznaczone dla przewodników chcących poszerzać swoją wiedzę na temat historii i przyrody Wilanowa,
 • wykłady tematyczne o kolekcji wilanowskiej dla przewodników i słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prezentacje dla studentów w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wyższe uczelnie (SGGW, UKSW, ASP w Łodzi)
 • Japoński Październik – pokazy tańca japońskiego, spektakle teatralne oparte na baśniach japońskich, wykład o bonsai, spacer tematyczny „Kwiat przy kwiecie”, warsztaty ikebany,
 • kurs dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych pt. „Barok” realizowany za pomocą platformy Edumatic.

V. Spektakle teatralne

W 2014 roku Teatr Królewski wystawił 70 przedstawień teatralnych w siedzibie muzeum, 10 spektakli gościnnych wyjazdowych na zaproszenie. Premiera: nowe bajki japońskie Kazuko Adachi pt. „Szata z żurawich piór”. Nawiązanie współpracy z tureckim artystą Umutem Nebioglu prezentującym tradycyjny turecki teatr cieni KARAGÖZ.

VI. Program dla osób z niepełnosprawnościami

Spacery tematyczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • Poznaj pałac – cykl spacerów tematycznych po pałacu dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
 • Przyrodniczym szlakiem – cykl spacerów po parku dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz tłumaczonych na język migowy,
 • spacery po pałacu oraz ogrodach dla osób chorych na Alzheimera w ramach współpracy z Centrum Alzheimera.

Imprezy plenerowe:

 • Migana Noc Muzeów – tłumaczenie na język migowy wybranych wydarzeń,
 • II Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier – udostępnienie działań edukacyjnych i kulturalnych wszystkim osobom, w tym również osobom z niepełnosprawnościami,
 • Wystawy bez barier – udostępnianie wystaw czasowych osobom z niepełnosprawnościami: VI Wystawa Tulipanów, Wokół herbaty, kawy i czekolady.

2013

I. Program dla szkół – zajęcia historyczne i przyrodnicze:

W 2013 r. Muzeum Pałacu w Wilanowie kontynuowało realizację programu dla szkół, w ramach którego oferowano lekcje i warsztaty z dwóch bloków tematycznych: kultura i natura. Zajęcia realizowano dla wszystkich grup wiekowych. Prowadziliśmy także zajęcia w ramach programów cyklicznych: Sekrety Pałacowych Muz oraz Młodzieżowe Zespoły Muzealne.

II. Program dla dzieci: w 2013 r. muzeum kontynuowało cykliczne programy skierowane do rodzin:

 • Muzeum Pałac w Wilanowie – moje ulubione muzeum – V edycja,
 • Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka – kursy kaligrafii,
 • Wilanowskie spotkania małych artystów – warsztaty haftu,
 • Beagle – jeden rok życia drzewa,
 • Badacze Przyrody.

III. Program dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zajęcia proponowane przez muzeum w 2013 r.:

 • Wilanów dla młodych talentów – program dla osób zainteresowanych historią mody, edycja inspirowana postacią Heleny Modrzejewskiej,
 • Scriptorium Villa Nova – otwarte warsztaty haftu,
 • Zimowe spotkania ornitologiczne,
 • Cztery pory roku w ogrodach wilanowskich, 
 • Opowiadacze wilanowscy – program z udziałem wolontariuszy, którzy prezentowali gościom ciekawostki związane z historią pałacu i jego kolekcją,
 • Malować każdy może – otwarte warsztaty malarskie dla młodzieży i dorosłych,
 • Stan królewski – otwarte pokazy na przedpolu pałacowym rekonstruujące stan wojenny króla Jana III,
 • Polonia Militaria – pokazy rekonstruktorskie.

IV. Program dla dorosłych: w 2013 r. dla odbiorców dorosłych realizowano następujące zajęcia:

 • Wycieczki przyrodnicze – odbywające się regularnie przez cały rok spotkania z wilanowską przyrodą,
 • Wilanowski Klub Przyrodniczy – w czasie spotkań klubowych wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze wybranych grup roślin i zwierząt ogrodów wilanowskich,
 • Wilanowskie Podróże Artystyczne – cykl wykładów dla tych, którzy chcą regularnie bywać w pałacu i zgłębiać wiedzę o sztuce, archeologii, kostiumologii, konserwacji, ogrodnictwie itd.,
 • Historia Mniej Znana – cykliczne spacery tematyczne po pałacu,
 • spotkania klubu debaty obywatelskiej „Pochwała Inteligencji”,
 • wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • Zmysły Sztuki – cykliczne spotkania traktujące o tajemnicy tworzenia dzieła,
 • Wilanowskie Atelier: warsztaty haftu dla początkujących oraz zaawansowanych, kontynuacja spotkań Klubu Haftu,
 • warsztaty decoupage’u,
 • Królewska Akademia Sztuki – otwarte kursy malarstwa i rysunku dla dorosłych.

V. Spektakle teatralne: w 2013 roku przygotowano jedną premierę: Królowa śniegu. Ponadto w repertuarze teatralnym znalazły się spektakle, które premiery miały w latach ubiegłych. 

VI. Program dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

 • Dostosowano wystawę „Primus inter pares”: opracowano ścieżkę audiodeskrypcyjną, materiały dotykowe, przygotowano scenariusze spacerów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku oraz słuchu. 
 • Przygotowano też nowe pomoce do zajęć ze stałej oferty edukacyjnej, opracowano nowy scenariusz zajęć historycznych. 
 • Tłumaczono na język migowy warsztaty florystyczne podczas Wystawy Tulipanów.
 • Dostosowano wycieczki przyrodnicze do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku (audiodeskrypcja, materiały dotykowe), słuchu (tłumaczenie na język migowy), ruchową oraz intelektualną (odpowiednie pomoce oraz sposób opowieści).

2012


I. Program dla szkół – zajęcia historyczne i przyrodnicze
: program zajęć realizowanych w poprzednich latach wzbogacił się w 2012 r. o następujące tematy:

1. Kultura
a. spotkania:  

DLA PRZEDSZKOLI

 • Królewska rodzina

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Szaleństwo kolekcjonowania

b. warsztaty:

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Zosie czy Telimeny – kim były wzorowe panie w Rzeczypospolitej szlacheckiej
 • Szlachcica polskiego wizerunek własny
 • Szaleństwo kolekcjonowania

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • Na sarmackim dworze
 • Król wydaje gazetę
 • Zosie czy Telimeny – kim były wzorowe panie w Rzeczypospolitej szlacheckiej
 • Szlachcica polskiego wizerunek własny

2. Natura:
b. warsztaty:

DLA PRZEDSZKOLI

 • Spotkanie z wydrą Robakiem

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Spotkanie z wydrą Robakiem

3. Pogramy rekonstrukcyjne

 • Wilanów dla młodych talentów
 • Młodzieżowe Zespoły Muzealne


II. Program dla dzieci
: w 2012 r. muzeum kontynuowało cykliczny program skierowany do rodzin, a w nim:

1. Warsztaty rodzinne

 • Muzeum Pałac w Wilanowie – moje ulubione Muzeum!
 • Badacze przyrody
 • Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka
 • Beagle – jeden rok z życia drzewa
 • Haftowany fartuszek
 • Tańcowała igła z nitką
 • Pod Parasolkami – cykl wakacyjnych spotkań przyrodniczych

2. Warsztaty towarzyszące spektaklom teatralnym


III. Program dla dzieci, młodzieży i dorosłych (weekendowy)
: zajęcia proponowane przez muzeum w 2012 r.:

 • Wilanowski Klub Przyrodniczy
 • Królewska Akademia Sztuki
 • Od A do Z, czyli kaligrafia bez tajemnic
 • Weekend z kaligrafią
 • Polonia militaria
 • Fotospacery/fotoplenery
 • Akcja Karmnik
 • Wycieczki przyrodnicze po ogrodach wilanowskich
 • Cztery pory roku w ogrodach wilanowskich


IV. Program dla dorosłych
: w 2012 r. dla odbiorców dorosłych zrealizowano następujące zajęcia:

 • Wilanowskie Podróże Artystyczne
 • Pochwała inteligencji – klub dyskusyjny (spotkania cykliczne)
 • Malować każdy może – warsztaty plenerowe
 • Warsztaty haftu dla początkujących
 • Warsztaty haftu dla zaawansowanych
 • Klub Haftu
 • Historia mniej znana
 • Oprowadzanie z edukatorem po wystawie „Kolekcja wilanowska. Kontynuacja 1999–2011”
 • Zmysły Sztuki
 • Kurs dla przewodników miejskich
 • Dziedzictwo kulinarne Dawnej Rzeczypospolitej. Historia smaku
 • Mennica Królewska
 • Kuźnia Królewska
 • Podróże z kawą
 • Historia kawą pachnąca
 • Adopcyjny Klub Cytrusowy (m.in. Festyn Cytrusowy, motywy roślinne w pałacowych wnętrzach - spacer)


V. Spektakle teatralne
: w 2012 r. w repertuarze teatralnym znalazły się spektakle, które premiery miały w latach ubiegłych.


VI. Program dla osób z niepełnosprawnościami

 • Spotkania muzealne z udziałem osób niepełnosprawnych
 • Warsztaty teatralne dla osób niesłyszących – II edycja


VII. Konkursy

 • Konkurs fotografii przyrodniczej  IV edycja
 • Duch baroku

2011

I. Program dla szkół – zajęcia historyczne i przyrodnicze: program zajęć realizowanych w poprzednich latach wzbogacił się w 2011 r. o następujące tematy:

1. Kultura
a. spotkania:

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Raz, dwa, trzy! W górę patrzysz Ty!

b. warsztaty:

 • Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka

2. Natura
a. spotkania:

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Wianowskie obserwatorum przyrody
 • Wilanowskie laboratorium przyrody
 • Skrzydlaci mieszkańcy Wilanowa

II. Program dla rodzin: w 2011 r. muzeum kontynuowało cykliczny program skierowany do rodzin, a w nim:

1. Warsztaty rodzinne

 • Muzeum Pałac w Wilanowie – moje ulubione Muzeum!
 • Badacze przyrody
 • Pory roku w ogrodach wilanowskich
 • Beagle w Wilanowie
 • Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka
 • Pod parasolkami
 • Tańcowała igła z nitką
 • Obraz teatru

2. Warsztaty towarzyszące spektaklom teatralnym

 • Buty dla Kota
 • Wielka podróż Lulie
 • Dziadek do orzechów
 • Tuwim dla dzieci
 • Przygody Alicji w krainie czarów
 • W świecie bajki


III. Program dla dzieci, młodzieży i dorosłych (weekendowy)
: zajęcia proponowane przez muzeum w 2011 r.:

 • Młodzieżowe Zespoły Dokumentacyjne
 • Królewski Wilanów i świat starożytnych bogów
 • Fotołowy – warsztaty fotograficzne dla młodzieży
 • Akcja Karmnik – zimowe spotkania ornitologiczne
 • Stoliczek rekonstruktorski Polonia Militaria: projekt realizowany w formie stałego punktu otwartego dla publiczności, gdzie goście dowiadują się o dawnym kowalstwie.


IV. Program dla dorosłych
: w 2011 r. dla odbiorców dorosłych zrealizowano następujące zajęcia:

 • Wilanowskie Podróże Artystyczne
 • Historia mniej znana
 • Warsztaty haftu dla początkujących
 • Warsztaty haftu dla zaawansowanych
 • Klub Haftu
 • Pochwała inteligencji – klub dyskusyjny (spotkania cykliczne)
 • Malować każdy może – warsztaty plenerowe
 • Zmysły sztuki
 • Adopcyjny Klub Cytrusowy


V. Spektakle teatralne
:

 • We wrześniu 2011 roku w Muzeum Pałacu odbył się jubileusz 10 lecia istnienia Teatru Królewskiego. W jego ramach (w ciągu tygodnia 26 IX - 16 X) zagranych zostało 16 dodatkowych spektakli, w tym 3 o charakterze premierowym.


VI. Program dla osób z niepełnosprawnościami
: w 2011 r. oferta dla osób niepełnosprawnych wzbogaciła się o:

 • Warsztaty pantomimy dla głuchych – prowadzone przez profesjonalnego reżysera i aktora, grupą docelową była grupa niesłyszącej młodzieży, efektem warsztatów był spektakl wystawiony w Królewskim Teatrze Muzeum Pałacu w Wilanowie.
 • Zajęcia z edukacji ekologicznej i przyrodniczo-historycznej


VII. Konkursy
: W 2011 r. zrealizowano:  

 • Zabawka z pasją – otwarty konkurs na projekt wilanowskiej zabawki skierowany do studentów wyższych uczelni plastycznych i wydziałów architektonicznych.
 • W ogrodach barokowych – konkurs fotografii przyrodniczej poświęcony przyrodzie ogrodów barokowych
 • Duch baroku – skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych
 • Moja Przygoda w Muzeum - konkurs plastyczny realizowany we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu

2010

I. Program dla szkół – zajęcia historyczne i przyrodnicze: program zajęć realizowanych w 2009 r. wzbogacił się w roku 2010 o następujące tematy:

1. Kultura
a. spotkania muzealne:

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Królewski Wilanów i świat starożytnych bogów

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • Warszawskim szlakiem Jana III Sobieskiego

b. warsztaty:

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Papier papierowi nierówny, czyli szeleszcząca historia kartek z drukarni króla Jana III Sobieskiego
 • Teatr potęgą wyobraźni

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • Terra Sarmatica – młodzieżowe zespoły muzealne


II. Program dla rodzin: w 2010 r. muzeum kontynuowało cykliczny program skierowany do rodzin, a w nim:

1. Warsztaty rodzinne

 • Muzeum Pałac w Wilanowie – moje ulubione Muzeum!
 • Badacze przyrody
 • Przedświąteczny weekend w Wilanowie
 • Królewskie zabawy w Królewskich Ogrodach Pałacu w Wilanowie
 • Papier papierowi nierówny, czyli szeleszcząca historia kartek z drukarni króla Jana III Sobieskiego

2. Warsztaty towarzyszące spektaklom teatralnym

 • Buty dla Kota
 • Wielka podróż Luli
 • Dziadek do orzechów
 • Tuwim dla dzieci
 • Przygody Alicji w krainie czarów
 • W świecie bajki


III. Program dla dzieci, młodzieży i dorosłych (weekendowy)
: zajęcia proponowane przez muzeum w 2010 r.:

 • Akcja Karmnik – zimowe spotkania ornitologiczne
 • Jak przebierała się historia
 • Życie domowe w XIX w.
 • W królestwie Amora
 • Przez żołądek do serca


IV. Program dla dorosłych
: w 2010 r. dla odbiorców dorosłych zrealizowano następujące zajęcia:

 • Wilanowskie Podróże Artystyczne
 • Warsztaty fotografii przyrodniczej
 • Pochwała inteligencji – klub dyskusyjny (spotkania cykliczne)
 • Malować każdy może – warsztaty plenerowe
 • Zmysły sztuki
 • Warsztaty rysunku (dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku)
 • Adopcyjny Klub Cytrusowy


V. Spektakle teatralne
: W 2010 r. do stałego repertuaru dołączono następujące spektakle:

 • Przygody Alicji w krainie czarów
 • W roku 2010 muzeum  podjęło współpracę w ramach działalności teatralnej ze Szkołą Aktorską Jana i Haliny Machulskich. Przygotowano i wystawiono specjalne spektakle teatralne w ramach programu edukacyjno-kulturalnego towarzyszącego wystawie Amor Polonus:
 • Ermida albo Królewna pasterska wg Stanisława Herakliusza Lubomirskiego
 • Spektakl Mos, Moris, Amoris – obyczaje staropolskie
 • Fantazje Juliusza Słowackiego


VI. Program dla osób z niepełnosprawnościami
: w 2010 r. kontynuowano program dla niepełnosprawnych z roku 2009.


VII. Konkursy
: W 2010 r. zrealizowano:  

 • Sztuka doby baroku – konkurs skierowany do uczniów szkół licealnych.
 • Moja przygoda w muzeum – dzieci i młodzież szkolna na całym świecie wykonują prace plastyczne inspirowane wizytą w muzeum.
 • Od sierpnia 2010 roku Muzeum Pałac w Wilanowie współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, które organizuje ogólnopolską olimpiadę z zakresu historii sztuki i historii muzyki dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2010/2011 odbyła się XXXVI edycja konkursu, której eliminacje centralne (w części egzaminów ustnych) oraz finał odbyły się w Muzeum Pałacu w Wilanowie.

2009

I. Program dla szkół – zajęcia historyczne i przyrodnicze

1. Kultura
a. spotkania muzealne:

DLA PRZEDSZKOLI

 • Wizyta u króla
 • Zwierzaki stwory i potwory

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Wizyta u króla
 • Zwierzaki stwory i potwory
 • Mitologia na usługach króla
 • Obyczaje w dawnej Polsce
 • Warsztaty nadwornego malarza

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • Kultura sarmacka, czyli poznaj pana po cholewie!
 • Wilanów perłą baroku
 • Zakochany król i królowa
 • Wnętrza pałacu i ich symbolika

b. warsztaty:

DLA PRZEDSZKOLI

 • Guzikozwierzaki
 • Codzienne niecodzienne stroje Jana III Sobieskiego
 • Bursztynowa korona
 • Podróże Jana III Sobieskiego
 • Królewskie zabawy w królewskich ogrodach

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Historia szkiełka i oka na dworze króla Jana III Sobieskiego
 • Bursztynowa korona
 • Guzikozwierzaki
 • Śladami hrabiego Stanisława Kostki Potockiego
 • Gra terenowa „Kółko i krzyżyk”

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • Tajemnice konserwacji
 • Dawne stroje
 • Odsiecz Wiedeńska 1683. Bitwa, która ocaliła Europę.
 • Drukarnia króla Jana III

c. cykle:

 • Sekrety Pałacowych Muz 

Celem spotkań było zapoznanie młodzieży z życiem kulturalnym na dworach monarchów europejskich i polskich w XVII i XVIII w., a także z przepychem i blaskiem balów, uczt, maskarad, których nieodzownym elementem był taniec, muzyka i teatr. Uczestnicy mogli prześledzić podczas zajęć, jak kształtowała się i zmieniała moda w dziedzinie zabaw, rozrywek, stroju oraz obyczajów.

 • Jak przebierała się historia

Na program skierowany do młodzieży składał się cykl spotkań i warsztatów, których celem było pogłębianie wiedzy o procesach kulturowych zachodzących w XVIII i XIX w. oraz przemianach w ubiorze i metamorfozach dawnych strojów w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych i obyczajowych.

 • Życie codzienne szlachty polskiej w XVII w.

To cykl zajęć opowiadających o życiu codziennym w XVII-wiecznej Polsce. Kim był szlachcic? Jak się ubierał? Jak lubił spędzać czas? Co jadł? Co to jest herb i dlaczego pojawia się niemal na wszystkim, co należało do tej warstwy społecznej? Liczne zagadki i ćwiczenia pomagały w atrakcyjny sposób przybliżyć ciekawy świat obyczajów dawnej Polski.

2. Natura:
a. spotkania:

DLA PRZEDSZKOLI

 • Tajemniczy ogród
 • Zielona wyprawa
 • Po drugiej stronie lupy – o owadach i nie tylko
 • Rozmawiały dwie sikorki…, czyli rozpoznawanie ptaków
 • O czym szumią drzewa?
 • Zwierzęta parku

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Tajemniczy ogród
 • Gleba pełna życia
 • Król ogrodnik
 • Wodne laboratorium
 • Zielona wyprawa
 • Po drugiej stronie lupy – o owadach i nie tylko
 • Rozmawiały dwie sikorki…, czyli rozpoznawanie ptaków
 • O czym szumią drzewa?
 • Zwierzęta parku

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • Style w ogrodach
 • Przyroda w miastach

3. Konkursy

 • Sztuka baroku – konkurs skierowany do uczniów szkół licealnych. W ramach konkursu odbywały się wykłady: Barokowe theatrum mundi, Estetyka baroku, Święto baroku

4. Programy rekonstrukcyjne

 • Chorągiew Królewicza Aleksandra

Zajęcia warsztatowe z szermierki adresowane były do osób, które amatorsko zajmują się szermierką i traktują tę dyscyplinę sportu hobbystycznie, zwieńczeniem zajęć był szermierczy turniej.

 • Młodzieżowe Zespoły Muzyczne – cykl warsztatów

We wnętrzach wilanowskiego pałacu muzyka brzmi wyjątkowo pięknie. Podczas muzycznych warsztatów uczestnicy mogli poznać najbardziej zasłużonych dla sztuki muzycznej doby baroku i rokoka mecenasów, a także nazwiska i repertuar czołowych muzyków. Uczestnikom zaprezentowane zostały również instrumenty wykorzystywane przez ówczesnych artystów.


II. Program dla dzieci

1. Warsztaty rodzinne

 • Muzeum Pałac w Wilanowie – moje ulubione Muzeum!

To propozycja dla rodzin na spędzanie wolnego czasu z dziećmi w muzeum, w miejscu, w którym obcując ze sztuką można się świetnie bawić i rozwijać dziecięcą aktywność twórczą.

 • Badacze przyrody

Podczas zajęć dzieci oraz ich rodzice zapoznawali się ze znaczeniem gleby, wody i powietrza oraz organizmów związanych z poszczególnymi środowiskami. Uczestnicy warsztatów mogli badać przyrodę pod mikroskopem i lupą. Poza tym można było wziąć udział w wycieczce prowadzonej przez Patrol Ekologiczny i wyruszyć na niezwykłą wyprawę przyrodniczą z lornetkami w poszukiwaniu skrzydlatych i bezskrzydłych mieszkańców Wilanowa oraz uzyskać odpowiedź na najtrudniejsze pytania związane z przyrodą.

 • Przedświąteczny weekend w Wilanowie

Warsztaty, w ramach których odbyły się warsztaty: Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż…, Opowieści wigilijne

 • Królewskie zabawy w Królewskich Ogrodach Pałacu w Wilanowie


2. Warsztaty towarzyszące spektaklom teatralnym

 • Buty dla Kota
 • Wielka podróż Luli
 • Dziadek do orzechów
 • Tuwim dla dzieci

3. Inne

 • Patrol ekologiczny – weekendowe spacery po parku dla rodzin.
 • Przedświąteczny weekend w Wilanowie

W czasie warsztatów dzieci mogły dowiedzieć się, dlaczego król Jan III Sobieski i królowa Marysieńka nie znali zwyczaju strojenia choinki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, co w tamtych czasach było wigilijnym przysmakiem, czy królewska rodzina śpiewała kolędy i czy znany był zwyczaj wysyłania świątecznych kartek.


III. Program dla dzieci, młodzieży i dorosłych (weekendowy)

 • Ptasie radio – wycieczki ornitologiczne

To wspaniała okazja, aby poznać ptaki przylatujące do wilanowskich karmników. Bywalców ptasich stołówek można było obserwować przez lornetki. Spotkania były okazją, aby dowiedzieć się, jak we właściwy sposób dokarmiać ptaki oraz jak i po co się je obrączkuje.

 • Akcja Karmnik – zimowe spotkania ornitologiczne

Akcja Karmnik to ogólnopolski program badania ptaków przylatujących do karmników koordynowany przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Akcja karmnik trwała w Wilanowie od 23 XI 2009 r. do 28 II 2010 r. Uczestnicy obserwowali pracę ornitologa, niektórzy brali w niej czynny udział pomagając przy sporządzaniu notatek z obserwacji. Goście oglądali z bliska łapane ptaki, dowiadywali się jak je rozpoznawać i czemu służy obrączkowanie ptaków. Dodatkowo można było obserwować ptaki przez lornetki, zbudować karmnik z plastikowych butelek oraz dowiedzieć się jak właściwie dokarmiać ptaki. W ramach akcji zaobrączkowano 250 ptaków należących do 14 gatunków.

 • Królewski Wilanów i świat starożytnych bogów

Podczas zajęć uczniowie szkół podstawowych (klasy 4–6), gimnazjów i liceów poznawali mity, rzeźbę i ceramikę oraz teatr grecki i sztukę komponowania ubioru w starożytności a w pałacowych dekoracjach odkrywali tajemnice pochodzących z antyku alegorii i ich główne wątki, apoteozę króla Jana III Sobieskiego oraz gloryfikację cnót królewskiej małżonki.

 • Warszawskim szlakiem Jana III Sobieskiego

Program skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 4–6), gimnazjów i liceów poświęcony był rodzinie królewskiej oraz ważnym wydarzeniom historycznym XVII w. Podczas cyklu spotkań uczestnicy poznawali otoczenie króla, obyczaje staropolskie i tradycje wojskowe oraz życie codzienne ludzi doby baroku. Wędrując po warszawskiej starówce, mogli zapoznać się z miejscami związanymi z osobą króla Jana i jego działalnością na rzecz stolicy.

 • Jak przebierała się historia

Na program skierowany do młodzieży składał się cykl spotkań i warsztatów, których celem było pogłębianie wiedzy o procesach kulturowych zachodzących w XVIII i XIX w. oraz przemianach w ubiorze i metamorfozach dawnych strojów w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych i obyczajowych.

 • Malowane opowieści o Jej i Jego Królewskiej Mości

To podróż do Kolorowej Krainy 3 kolorów: niebieski, czerwony, żółty. Na zajęciach dzieci dowiedziały się, w jaki sposób powiększyła się liczba mieszkańców Kolorowej Krainy, poznając nowe barwy: pomarańczowy, zielony i fioletowy. Następnie uczestnicy słuchając niezwykłych opowieści przenieśli się w świat królowej Marysieńki i króla Jana III Sobieskiego, który przenosili następnie na malowane przez siebie obrazy.


IV. Program dla dorosłych

 • Wilanowskie Podróże Artystyczne

To program stworzony z myślą o odbiorcach dorosłych, których fascynuje barwny świat sztuki i historii. Oprócz wykładów o niezwykłych przedmiotach znajdujących się w kolekcji wilanowskiej, była również okazja, aby rozwinąć swoje zdolności manualne.

 • Wilanowskie spotkania z fotografią przyrodniczą

Do prowadzenia zajęć zaproszono wybitnych specjalistów, którzy opowiadali o trudnościach i niespodziankach towarzyszących fotografowaniu przyrody, a uczestnicy pod okiem fachowców uczyli się, jak zbudować nastrój oraz stworzyć ciekawą kompozycję.

 • Pochwała inteligencji – klub dyskusyjny (spotkania cykliczne)

To rozmowy o znaczeniu wartości w życiu publicznym i społecznym, znaczeniu tradycji, wychowania, twórczości. Klub Pochwała inteligencji w Wilanowie integruje różne środowiska ludzi poszukujących twórczych rozwiązań, przez co nawiązuje do roli, jaką odgrywało to miejsce w czasach króla Jana III Sobieskiego i Stanisława Kostki Potockiego.

Edukacja dla rozwoju – rola instytucji kultury we współczesnym systemie edukacji
Kulturotwórcza rola mediów. Jak prowadzić działalność edukacyjną poprzez media
Drzewo, czyli rozmowy polskie o kulturze i pamięci
Święto Baroku, czyli rozmowy polskie o kulturze i pamięci
Spotkanie z okazji obchodów 596. Rocznicy podpisania Unii Horodelskiej
Obrońca ludzkiej rozumności, Co wiemy o Wawrzyńcu Goślickim
Dziedzictwo Dawnej Rzeczypospolitej
Dziedzictwo Kulinarne Dawnej Rzeczypospolitej

 • Malować każdy może – warsztaty plenerowe

Do ogrodów Muzeum Pałacu w Wilanowie zaproszeni zostali ci, dla których malowanie jest relaksem oraz formą wyrażania swoich marzeń, uczuć i myśli. Zajęcia były okazją, aby utrwalić na płótnie piękno wilanowskiej architektury i przyrody.

 • Adopcyjny Klub Cytrusowy

To spotkania dla członków Cytrusowego Klubu Adopcyjnego. Opiekunowie adopcyjni otrzymali sadzonki drzew cytrusowych na okres dwóch lat. Akcja miała na celu odnowienie stanu posiadania drzew cytrusowych w Wilanowie do poziomu z czasów Króla Jana III Sobieskiego. Rodzice adopcyjni hodowali drzewka do domu, aby po dwóch latach zwrócić je do Wilanowa, gdzie zostaną one ustawione na alejkach w barokowych ogrodach pałacu. Podczas spotkań uczestnicy zgłębiali tajniki hodowli drzew cytrusowych oraz wymieniali się swoim doświadczeniem.


V. Spektakle teatralne

 • Wesoła opowieść o miłości…
 • W świecie bajki
 • Tuwim dla dzieci
 • Zasmarkane dziecko bogów
 • Dziadek do orzechów
 • Parady
 • Opowieść wigilijna
 • Kot w butach – premiera 15 marca 2009 r.
 • Pan Pasek i wydra
 • Tajemnicza podróż
 • Cuda miłości
 • Dziadek do orzechów
 • Drzewo
 • Fantazje Juliusza Słowackiego
 • Wielka podróż Lulie – premiera 11 października 2009 r.
 • Dziwowisko sarmackie – premiera 28 listopada 2009 r.


VI. Program dla osób z niepełnosprawnościami

 • Migane spotkania muzealne: Wizyta u króla, Epoka króla Jana III


VII. Konkursy

 • Konkurs fotografii przyrodniczej

Konkursy był sprawdzianem umiejętności trudnej sztuki fotografowania przyrody a także okazją do doskonalenia własnego warsztatu. Na autorów najlepszych zdjęć czekały atrakcyjne nagrody.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
program_dla_rodzin.jpg

Moje ulubione muzeum! | program dla rodzin (artykuł)

Program dla rodzin z dziećmi w wieku 6–8 lat, które uwielbiają niecodzienne wyzwania, szukają niezapomnianych przygód i marzą, aby przenieść się w czasy, kiedy Rzecząpospolitą rządzili królowie, oraz chcą przekonać się, że w muzeum można się świetnie bawić.