UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Praca w Straży Pałacowej | zgłoszenia do 23 sierpnia

aktualność

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje osoby na stanowisko: specjalista ochrony – starszy wartownik do Straży Pałacowej.

Do zadań ww. osoby będzie należało:

 • utrzymanie w gotowości do natychmiastowego użycia przydzielonej broni, środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia;
 • dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz prowadzenie obserwacji systemu telewizji CCTV;
 • sprawdzanie alarmów oraz podejmowanie działań interwencyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przywrócenia ładu i porządku na terenie chronionym przez Straż Pałacową;
 • wykonywanie zadań wynikających z tabeli służby i innej dokumentacji ochrony;
 • egzekwowanie przestrzegania zarządzeń Dyrektora Muzeum oraz regulaminów zwiedzania parku i pałacu.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe (preferowane średnie);
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni;
 • dobra znajomość przepisów związanych z ochroną osób i mienia;
 • umiejętność obsługi komputera (pakietu Office);
 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność i dobra prezencja;
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji;
 • współpracę w wykwalifikowanym zespole w miłej atmosferze pracy.

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do 23.08.2018 r. na adres mailowy: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl

Z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji skontaktujemy się do 31.08.2018 r.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli:

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.

Podziel się:
Wykop Facebook
Pałac w Wilanowie, fot. W. Holnicki.jpg

Rezydencja wilanowska – wprowadzenie do wizyty (artykuł)

Bogactwo wątków i inspiracji, które potrafimy dziś odczytać w rezydencji wilanowskiej, jest w przeważającej mierze wynikiem erudycji króla Jana III.

Regulamin zwiedzania pałacu i wystaw w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (artykuł)

1. Od poniedziałku do niedzieli (bez czwartków) pałac mogą zwiedzać, po wykupieniu biletów na określoną godzinę: a) grupy zorganizowane złożone z …

Regulamin zwiedzania parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (artykuł)

Prawem chronione: pałac królewski, otaczające go historyczne ogrody oraz parki wilanowski i morysiński, są pomnikiem historii i cennym zespołem przyrodniczym. …