Potocki Stanisław h. Pilawa (1659-1683)
Tematy:

















Źródła pochodzenia:



Typ:



Sortowanie:






Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


Potocki Stanisław h. Pilawa (1659-1683) źródło: Polski Słownik Biograficzny