UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0
Aby wyświetlić poprawnie całą zawartość strony, uruchom wtyczkę Flash w Twojej przeglądarce.
Zobacz jak uruchomić wtyczkę Flash w Chrome.
44_obwoluta-fragm_mala.jpg

Wystawa waz greckich to pierwsza prezentacja zrekonstruowanej części kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, wybitnego polityka, reformatora edukacji i pierwszego polskiego archeologa prowadzącego systematyczne badania naukowe. Jest to największa i najlepiej znana polska XVIII-wieczna kolekcja waz greckich, udostępniona publiczności już w 1805 r., kiedy Stanisław Kostka Potocki stworzył Muzeum Wilanowskie, jedno z pierwszych muzeów na ziemiach polskich. Bogato ilustrowany katalog kolekcji, w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), został opracowany przez wybitnego znawcę sztuki starożytnej dra hab. Witolda Dobrowolskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, członka Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk i kuratora działu sztuki starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie.Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego

karta katalogowa kolekcji

Kolekcja

Malarstwo
Bartłomiej Strobel
Polska
1635 r.
Olej, płótno
112 x 84 cm
Wil.1654

Dominik_Zasławski_7

Obraz zaliczany jest do arcydzieł polskiego malarstwa portretowego XVII w. Przedstawia Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego (przed 1618-1656) h. własnego, syna Aleksandra Zasławskiego i Eufrozyny Ostrogskiej, ordynata Ostrogskiego, od 1636 r. koniuszego, od 1645 r. wojewodę sandomierskiego, w 1648 r. podczas wojny z Kozakami mianowanego jednym z trzech regimentarzy koronnych, a od 1649 r. wojewodę krakowskiego. Był dwukrotnie żonaty – w 1634 r. z Zofią Pudencjanną Ligenzianką, a w 1650 r. z Katarzyną Sobieską, siostrą króla Jana III. Jest to najbardziej reprezentacyjny spośród wizerunków Bartłomieja Strobla (1591-po 1650). Zwraca uwagę doskonałą charakterystyką twarzy portretowanego - otyłej i o bystrych oczach - a także niemal miniatorską dokładnością, z jaka odtworzony został kostium holenderski – z dużym kołnierzem i mankietami z brabanckiej koronki oraz licznymi wzorzystymi naszyciami na tkaninie.

Dominik_Zasławski_2

Data 1635 r. obok sygnatury artysty pozwala przypuszczać, że powstanie portretu wiąże się ze ślubem wojewody z Zofią Pudenjanną Ligenzianką. Wiadomo, że Strobel w tym czasie pracował nad zamówionymi przez Władysława IV malowidłami dla Wilna i działał w kręgu polskiego dworu królewskiego. We wcześniejszej literaturze obraz był określany jako portret młodego magnata. Pierwszy M. Walicki wysunął hipotezę, że dawniej w galerii Radziwiłłów w Nieświeżu znajdował się wizerunek jednego z książąt Ostrogskich, który był kopią obrazu wilanowskiego. W roku 1971 E Kamieniecka odnalazła w Muzeum Sztuki w Mińsku portret en pied identycznie ubranego księcia Ostrogskiego, co pozwoliło określić postać na obrazie wilanowskim. (E. Kamieniecka, RMNW, 1971 s. 75-91). Wizerunek miński różni się od wilanowskiego, gdyż pokazuje księcia w całej postaci, w butach do konnej jazdy, a na stole obok, zamiast haftowanego perłami bontu, leży czapka ozdobiona sobolowymi ogonami. Może się to wiązać z otrzymanym przez księcia w 1636 r. tytułem koniuszego królewskiego i zapewne w tymże roku powstał obraz. Według Kamienieckiej jest on kopią portretu wykonaną przez Matiasa Czwiczka. M. Karpowicz w swoich publikacjach twierdzi natomiast, że portret en pied jest wersją autorską Bartłomieja Strobla. Na podstawie obrazu wilanowskiego wykonany został drzeworyt według rysunku J. maszyńskiego. jego autorem jest W. Bojarski (Skimborowicz, Gerson 1877, s. 47).

 

Teresa Pocheć-Perkowska

Podziel się:
Wykop Facebook
2011-07-25
oko.jpg

Nieprzypadkowy zbieg okoliczności (film)

Chodząc po muzeach mijamy spatynowane portrety ludzi, którzy dawno odeszli. Warto poznać ich losy, które bywały ciekawsze od literackiej fikcji. Z wilanowskiej galerii wybraliśmy osiem osób, których losy splatają się w zadziwiający sposób. Opowieść o królu Michale Korybucie i jego żonie Eleonorze, o bogatym żarłoku Dominiku Zasławskim i innych odkrywa dawne obyczaje szlacheckie.

Aut.Niezn.Portr.Władysł.DominikaZasławskiego_MuzeumNarodowewWawie.JPG

„Tłuścioch wilanowski”: Władysław Dominik Ostrogski-Zasławski (artykuł, Silva Rerum)

Nie bez powodu portret Władysława Dominika Zasławskiego (ok. 1616-1656) eksponowany w pałacu wilanowskim posiada na blejtramie nalepkę z napisem Portrait …

57_strobel dominik zasławski.jpg

Strobel Bartłomiej (1591- po 1647) (artykuł, Silva Rerum)

Strobel Bartłomiej (1591- po 1647), malarz pochodzący ze Śląska. Syn malarza, protestant, Wrocławianin, kształcił się pod okiem ojca i w …