UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Organizacja i funkcjonowanie dworów Marii Kazimiery Sobieskiej – seminarium „Monumentum Sobiescianum” | 15 listopada

aktualność

44_widok zamku w blois_anonimowa akwaforta holenderska 1699.jpg

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza 15 listopada 2018 r. o godz. 14.00 na seminarium „Monumentum Sobiescianum”:

Organizacja i funkcjonowanie dworów Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej w Polsce, w Italii i we Francji w latach 1658-1716 - podsumowanie projektu badawczego.

Temat zaprezentuje dr Jarosław Pietrzak.

Dr Jarosław Pietrzak jest autorem pracy doktorskiej Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694) wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2016); zajmuje się m.in. dziejami rodziny Sobieskich oraz historią mentalności i życia codziennego epoki staropolskiej, obecnie pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Jego wystąpienie będzie podsumowaniem projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Podczas spotkania omówione zostaną założenia i cele projektu oraz źródła zebrane w czasie kwerendy archiwalnej.

Miejsce: Villa Intrata, ul. Stanisława Kostki Potockiego 23 – biały dworek na przedpolu pałacu wilanowskiego.

Termin: czwartek, 15 listopada 2018 r., godz. 14.00.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Podziel się:
Wykop Facebook
Zamek w Blois

Funeralia po śmierci Marii Kazimiery Sobieskiej w Blois w 1716 r. (artykuł, Silva Rerum)

W ostatnim dniu stycznia 1716 roku królowa-wdowa Maria Kazimiera Sobieska, przebywająca od blisko dwóch lat na zamku Blois we Francji, …

Maria Kazimiera, malarz francuski, XVII w.DUŻY.jpg

O pierwszeństwo przy stole? – konflikt królowej Marii Kazimiery z Katarzyną z Sobieskich ks. Radziwiłłową o wpływy na dworze w latach 1690-1694 (artykuł, Silva Rerum)

Kontakty królowej Marii Kazimiery Sobieskiej z jej szwagierką Katarzyną księżną Radziwiłłową, zdaniem Karoliny Targosz, przebiegały w atmosferze ciągłych zmian nastrojów: …

uroczystość_dwór.jpg

Komplementy na dworze – strategia czy zakłamanie? (artykuł, Silva Rerum)

Komplementy stanowiły nieodzowny element komunikacji i stosownego traktowania szlachty, za pomocą którego uzewnętrzniano hierarchię i zdobywano łaskę dostojników: „Komplement jest …

Radziwillowa_okladka.jpg

Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634–1694) (artykuł)

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa, siostra króla Jana III, była niezwykłą osobą, aktywną w kręgu rodzinnym i w sferze publicznej, patronką artystów i fundatorką licznych dzieł sztuki. Książka Jarosława Pietrzaka znakomicie i wielowymiarowo przedstawia postać magnatki na tle zmieniających się warunków politycznych i społeczno-gospodarczych oraz przemian obyczajowych w XVII w., z jednoczesnym odwołaniem do doświadczeń kobiet należących do jej grupy społecznej. Autor wykorzystał archiwalia litewskie, rzymskie, ukraińskie, białoruskie, francuskie i – w szerokim zakresie – polskie, dzięki czemu prezentowana czytelnikowi pierwsza biografia Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej jest wartościowa poznawczo, dojrzała warsztatowo, a przy tym bardzo zajmująca.