UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_zegary male.jpg

Na przykładzie niewielkiej kolekcji chronometrów zgromadzonych w Pałacu Wilanowskim możemy zauważyć zmiany w ich rozwoju od XVI do drugiej połowy XIX wieku. W rozważaniach poświęconych starym zegarom równie fascynujące są kolejne modernizacje ich mechanizmów, będące wyznacznikiem postępu technicznego, jak i zmiany form artystycznych, jakie nadawano ich obudowie.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Organizacja i funkcjonowanie dworów Marii Kazimiery Sobieskiej – seminarium „Monumentum Sobiescianum” | 15 listopada

aktualność

44_widok zamku w blois_anonimowa akwaforta holenderska 1699.jpg

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza 15 listopada 2018 r. o godz. 14.00 na seminarium „Monumentum Sobiescianum”:

Organizacja i funkcjonowanie dworów Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej w Polsce, w Italii i we Francji w latach 1658-1716 - podsumowanie projektu badawczego.

Temat zaprezentuje dr Jarosław Pietrzak.

Dr Jarosław Pietrzak jest autorem pracy doktorskiej Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694) wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2016); zajmuje się m.in. dziejami rodziny Sobieskich oraz historią mentalności i życia codziennego epoki staropolskiej, obecnie pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Jego wystąpienie będzie podsumowaniem projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Podczas spotkania omówione zostaną założenia i cele projektu oraz źródła zebrane w czasie kwerendy archiwalnej.

Miejsce: Villa Intrata, ul. Stanisława Kostki Potockiego 23 – biały dworek na przedpolu pałacu wilanowskiego.

Termin: czwartek, 15 listopada 2018 r., godz. 14.00.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Podziel się:
Wykop Facebook
Zamek w Blois

Funeralia po śmierci Marii Kazimiery Sobieskiej w Blois w 1716 r. (artykuł, Silva Rerum)

W ostatnim dniu stycznia 1716 roku królowa-wdowa Maria Kazimiera Sobieska, przebywająca od blisko dwóch lat na zamku Blois we Francji, …

Maria Kazimiera, malarz francuski, XVII w.DUŻY.jpg

O pierwszeństwo przy stole? – konflikt królowej Marii Kazimiery z Katarzyną z Sobieskich ks. Radziwiłłową o wpływy na dworze w latach 1690-1694 (artykuł, Silva Rerum)

Kontakty królowej Marii Kazimiery Sobieskiej z jej szwagierką Katarzyną księżną Radziwiłłową, zdaniem Karoliny Targosz, przebiegały w atmosferze ciągłych zmian nastrojów: …

uroczystość_dwór.jpg

Komplementy na dworze – strategia czy zakłamanie? (artykuł, Silva Rerum)

Komplementy stanowiły nieodzowny element komunikacji i stosownego traktowania szlachty, za pomocą którego uzewnętrzniano hierarchię i zdobywano łaskę dostojników: „Komplement jest …

Radziwillowa_okladka.jpg

Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634–1694) (artykuł)

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa, siostra króla Jana III, była niezwykłą osobą, aktywną w kręgu rodzinnym i w sferze publicznej, patronką artystów i fundatorką licznych dzieł sztuki. Książka Jarosława Pietrzaka znakomicie i wielowymiarowo przedstawia postać magnatki na tle zmieniających się warunków politycznych i społeczno-gospodarczych oraz przemian obyczajowych w XVII w., z jednoczesnym odwołaniem do doświadczeń kobiet należących do jej grupy społecznej. Autor wykorzystał archiwalia litewskie, rzymskie, ukraińskie, białoruskie, francuskie i – w szerokim zakresie – polskie, dzięki czemu prezentowana czytelnikowi pierwsza biografia Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej jest wartościowa poznawczo, dojrzała warsztatowo, a przy tym bardzo zajmująca.