UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Projekt EFRR - POIiŚ III

 

Projekt „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest z punktu widzenia wszystkich dotychczas zrealizowanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie inwestycji najważniejszym zadaniem rewaloryzacyjnym od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Projekt składa się z następujących zadań: Prace konserwatorskie …