UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0
Aby wyświetlić poprawnie całą zawartość strony, uruchom wtyczkę Flash w Twojej przeglądarce.
Zobacz jak uruchomić wtyczkę Flash w Chrome.

Popularnonaukowa publikacja przeznaczona nie tylko dla historyków sztuki. 29 bogato ilustrowanych rozdziałów poświęconych jest intrygującym zabytkom – są wśród nich obrazy, ryciny, fotografie. Tytułowi Mistrzowie i dyletanci to znakomici polscy artyści, działający w XIX wieku w Królestwie Polskim i za granicą, ale także twórcy mało obecnie znani lub niemal zupełnie zapomniani.Lekcja muzyki (Apollo, Pan i Marsjasz)

karta katalogowa kolekcji

Kolekcja

Malarstwo
Johann Carl Loth, krąg ?
Włochy, (Wenecja ?)
2. poł. XVII w.
Olej, płótno
131,4 x 94 cm
Wil.1997

Lekcja muzyki.jpg

Nie mamy pewności, jak wyglądała pierwotna kompozycja obrazu, ponieważ w nieznanych okolicznościach wycięto ją w kształt owalu, a następnie dosztukowano naroża, by uzyskać prostokąt. To ciekawe ikonograficznie przedstawienie stylem malowania jest zbliżone do dzieł cenionego malarza pochodzenia niemieckiego Johanna Carla Lotha (1632–1698), zw. Carlotto, który osiadł we Włoszech. Początkowo artysta przebywał w Rzymie, gdzie miał możność poznania twórczości Caravaggia i caravaggionistów. Po 1756 r. na stałe zamieszkał w Wenecji. Tam uległ wpływom Johanna Lyssa i Giambattisty Langettiego. Jakiś czas pracował w warsztacie Pietra Liberiego. W swoich obrazach Carlotto połączył naturalistyczny styl Caravaggia z tradycjami malarstwa weneckiego.

Zakupiona scena mitologiczna, określona jako Lekcja muzyki, której inspirację można znaleźć w sztuce antycznej, wyobraża trzech słynnych muzyków – Apolla i Marsjasza, słuchających bożka Pana, grającego na syryndze. Pomysł zestawienia razem tych trzech mitologicznych postaci, z których zarówno Pan, jak i Marsjasz rywalizowali z Apollem o pierwszeństwo w grze na instrumentach muzycznych, jest oryginalny i niespotykany w sztuce. Znana jest w kilku wersjach rzeźba starożytna (Muzeum Narodowe w Neapolu oraz Muzeum Term w Rzymie), przedstawiająca Pana uczącego gry na syryndze młodego, pięknego mężczyznę. Postać ta w literaturze jest różnie określana. Niekiedy jako Olympos – słynny muzyk, grający na aulosie, uchodzący za syna Marsjasza. Innym razem identyfikowana jest z odznaczającym się również urodą Dafnisem – półbogiem, synem Hermesa, o którym wiadomo, że Pan także uczył go muzyki. Przede wszystkim utożsamiany jest jednak z Apollem. W obrazie wilanowskim przemawia za tą interpretacją górny fragment instrumentu muzycznego, przypominający zwieńczenie liry – atrybutu Apolla – który po konserwacji stał się wyraźnie widoczny.

Zwraca uwagę staranne opracowanie muskulatury Pana, charakterystyczne dla przedstawień męskich torsów w malarstwie Johanna Carla Lotha. Decyzję o zakupie interesującego dzieła podjęto nie tylko ze względu na fakt, że właściciele Wilanowa kolekcjonowali malowidła o tematyce mitologicznej, ale również dlatego, że w zbiorach wilanowskich znajduje się obraz namalowany przez ojca Carlotta, Johanna Ulricha Lotha, także zaliczanego do caravaggionistów, ukazujący ewangelistę św. Łukasza; ponadto zachowała się też przypisana jego utalentowanemu synowi kompozycja Caritas Romana, przewieziona przez Stanisława Kostkę Potockiego z pałacu w Radzyniu, siedziby rodowej Pilawitów.

Krystyna Gutowska-Dudek

 

Podziel się:
Wykop Facebook
2014-07-10
Pompeo Girolamo Batoni_1

Apollo i dwie Muzy (karta katalogowa kolekcji, Kolekcja)

W zbiorach wilanowskich do 1939 r. znajdowały się dwa alegoryczne obrazy mistrza Batoniego: Apollo i dwie Muzy oraz Alegoria architektury, …

koncert_niccolo_dell_abbate_xvii_w_przyciety.jpg

Instrumenty w baroku (artykuł, Silva Rerum)

Rozwój stylu monodycznego i wzrost dramatyzmu wpłynął na ukształtowanie się instrumentów barokowych. Musiały charakteryzować się one dużymi możliwościami dynamicznymi, szeroką …