UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Konferencja naukowa „Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura” | 10–11 czerwca 2019

Konferencja_Sieniawska_B2_fin_SIEC_Kolor.jpg

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura, która odbędzie się w dniach 10–11 czerwca 2019 roku w Warszawie.

Dnia 3 lipca 1720 roku Elżbieta Sieniawska sfinalizowała zakup dóbr wilanowskich od królewicza Konstantego Sobieskiego. Było to zwieńczenie długich zabiegów o pozyskanie pałacu króla Jana III i jeden ze sposobów na potwierdzenie prestiżu Sieniawskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Działalność Elżbiety Sieniawskiej w Wilanowie stanowi punkt zwrotny w historii tego miejsca. Zaniedbana rezydencja i podupadające dobra wilanowskie zyskały nową, zamożną właścicielkę, dla której zakup okazał się także zobowiązaniem do kolejnych inwestycji architektoniczno-artystycznych i gospodarczych na terenie rezydencji.

Przypadająca w 2020 roku 300. rocznica „transakcji wilanowskiej” jest powodem do przypomnienia postaci Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej – jej osobowości, działalności politycznej, gospodarczej, fundacyjnej oraz rozległego patronatu. Chcielibyśmy pokazać, ile wilanowska rezydencja zawdzięcza owej „królowej bez korony”, „wielkiej rządzisze” czy też „pani wysokiego rozumu”, jak nazywali ją współcześni. Planujemy wystawę poświęconą Elżbiecie Sieniawskiej, poprzedzoną zebraniem efektów badań naukowych, wzbogaconą szeregiem działań edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych.

Pobierz program w formacie pdf

PROGRAM KONFERENCJI:
Obrady będą się odbywać w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - w Villi Intracie (dworku na przedpolu pałacu)

10 czerwca 2019

9.30 Rejestracja / kawa

10.00 Wykład inaugurujący 

Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Elżbieta Sieniawska – polityk czy polityczna awanturnica?

SESJA I 
10.30–12.00
Prowadzenie: Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Jarosław Pietrzak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska na dworze królowej Marii Kazimiery Sobieskiej w latach po 1680–1698

Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Relacje królewiczów Sobieskich z Elżbietą Sieniawską

Monika Wyszomirska (Archiwum Państwowe w Toruniu)
„Niech się nikt nie cieszy ani urąga z naszej przyjaźni”. Obraz wzajemnej więzi w listach Franciszka Bielińskiego do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1712-1729

12.00–12.30 dyskusja

12.30–13.30 przerwa obiadowa

SESJA II
13.30–15.00
Prowadzenie: Wojciech Kriegseisen (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)

Andrzej Link-Lenczowski (Uniwersytet Jagielloński)
Elżbieta Sieniawska a „anatomia Rzeczypospolitej”

Ewelina Sikora (Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie)
„Z umiłowania narodu węgierskiego”. Elżbieta Sieniawska jako pośredniczka dyplomatyczna podczas powstania Rakoczego (1703–1711)

Katarzyna Kuras (Uniwersytet Jagielloński)
Kariery klientów Elżbiety Sieniawskiej w kręgu Zofii Denhoffowej Czartoryskiej i Augusta A. Czartoryskiego 

15.00–15.30 dyskusja

15.30–16.00 przerwa kawowa

SESJA III
16.00–17.30
Prowadzenie: Adam Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Agnieszka Słaby (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
W drodze – rola mobilności i ceremoniału podróżnego w życiu elit w świetle itinerarium Elżbiety Sieniawskiej

Krystyna Stasiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dwie panie Sieniawskie i ich klientka Drużbacka z Wilanowem w tle

Jarosław Dumanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Drozdy, pawie i szczupaki. Sieniawscy od kuchni

17.30–18.00 dyskusja

- - -

11 czerwca 2019

8.30–9.00 kawa

SESJA IV
9.00–10.30
Prowadzenie: Krzysztof Kossarzecki
(Biblioteka Narodowa)

Adam Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Gazetowy serwis informacyjny Elżbiety Sieniawskiej. Treści i twórcy

Urszula Kicińska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
„Funkcyi mojej dosyć czynić, jakom zwykł dotąd” – współpraca Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej z urzędnikami, jako przejaw działalność gospodarczej kasztelanowej krakowskiej

Janusz Nowak (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Lekarze i służba medyczna na dworze Elżbiety Sieniawskiej

10.30–11.00 dyskusja

SESJA V
11.00–12.00 
Prowadzenie: Andrzej Betlej (Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński)

Rafał Nestorow (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
Pomiędzy sztuką a polityką. Fundacje i inicjatywy artystyczne Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład magnackiego patronatu za panowania Augusta II

Jakub Sito (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
Elżbieta Sieniawska i August Mocny jako stołeczni dysponenci sztuki. Między rywalizacją a symbiozą

12.00–12.30 dyskusja

12.30–13.00 przerwa kawowa

SESJA VI
13.00–14.30 
Prowadzenie: Jakub Sito (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

Urszula Stępień (Muzeum Archidiecezjalne w Sandomierzu)
Działalność fundatorska Elżbiety Sieniawskiej w świetle listów Carla de Prevo. Zagadnienie relacji pomiędzy zleceniodawcą i artystą

Michał Wardzyński (Uniwersytet Warszawski, Mazowiecki Instytut Kultury)
Johann Elias i Heinrich Hoffmannowie na służbie księżnej hetmanowej Sieniawskiej a rzeźba późnobarokowa w Małopolsce 1. połowy XVIII w.

Waldemar Komorowski (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Elżbieta Sieniawska a krakowskie środowisko architektoniczne pierwszej połowy XVIII w. Nieznana rezydencja hetmanowej w Krakowie 

14.30–15.00 dyskusja

15.00–16.00 obiad

- - -

Rada Konferencji:
prof. dr hab. Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Agnieszka Słaby (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Konrad Pyzel (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Sekretarz:
Konrad Morawski (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)


Logo MuzeumLogo UPK

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
57_06.sieniawska-wil.1166.jpg

Elżbieta Helena Sieniawska – animatorka społecznego i kulturalnego życia w Rzeczypospolitej przełomu XVII i XVIII wieku (artykuł, Silva Rerum)

Elżbieta Helena z Lubomirskich Sieniawska (ok.1669-1729), urodziła się jako jedyna córka Zofii z Opalińskich (zm. 1675) i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego …

polowanie_las.jpg

Postrzeganie przyrody w czasach saskich na przykładzie korespondencji Elżbiety Sieniawskiej (artykuł, Silva Rerum)

Zainteresowanie człowieka światem natury, tak bardzo regulującym jego codzienny rytm życia, odnotowujemy do najdawniejszych czasów, na długo zanim w historiografii …

rubinkowski.jpg

Jakub Kazimierz Rubinkowski jako faktor księgarski Elżbiety Sieniawskiej (artykuł, Silva Rerum)

Jakub Kazimierz Rubinkowski (1668–1749), toruński patrycjusz i rajca, kupiec i królewski poczmistrz, realizował kilka typów usług dla przedstawicielki jednej z …

01.jpg

Brzeżany – miasto Sieniawskich (artykuł, Silva Rerum)

Miasto na prawie magdeburskim, malowniczo położone nad Złotą Lipą, dopływem Dniestru, założył w 1530 wojewoda ruski i hetman polny koronny …

57_52.maria zofia z sieniawskich czartoryska.jpg

Czartoryska z Sieniawskich Maria Zofia (artykuł, Silva Rerum)

Czartoryska z Sieniawskich Maria Zofia (1699-1771), jedyna (jej siostra zmarła w dzieciństwie) córka wojewody bełskiego, potem hetmana wielkiego koronnego Adama …