UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

26_okładka sreber.jpg

Wspólnie z Państwem chcieliśmy uczcić okrągłą rocznicę stworzenia naszego muzeum. Popularnonaukowa seria "200 lat Muzeum Wilanowskiego" jest wydawana z okazji jubileuszu istnienie Muzeum w Wilanowie i pozwala zapoznać się z jego fascynującymi zbiorami. To nie "suche" katalogi, to opowieści o przedmiotach!


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Konferencja „Ewakuacja zbiorów w wypadkach szczególnych – zasady postępowania. Prawo a praktyka” | 11 grudnia

palac_zima.JPG

W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Polskiego Komitetu Narodowego ICOM oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie serdecznie zapraszamy na konferencję z cyklu Bezpieczeństwo (w) muzeum
pt. „Ewakuacja zbiorów w wypadkach szczególnych – zasady postępowania.
Prawo a praktyka”.

Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2018 r. w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.


Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Limit miejsc na konferencję został osiągnięty. Zapraszamy do zapisu na listę rezerwową. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: konferencja@muzeum-wilanow.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie imienia, nazwiska i nazwy instytucji. 


Program wydarzenia:


Zaproszenie:


Kontakt:
e-mail: konferencja@muzeum-wilanow.pl
tel: +48 22 544 27 08


logotypyInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu na konferencję jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konferencji organizowanej przez Muzeum. Podstawą prawną przetwarzania danych wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest wykonywanie zadania realizowanego przez Muzeum w interesie publicznym. Dane będą przetwarzane przez czas związany z przygotowaniem konferencji, a po jej zakończeniu przez czas określony przepisami o rachunkowości, jak również do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w organizowanej konferencji.


drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook