UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Porozumienie o współpracy Muzeum Pałacu w Wilanowie i Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi

Dyrektorzy Dzmitryj Yatsevitsch i Paweł Jaskanis podpisują porozumienie

podpisanie_porozumienia_jaskanis_jacewicz.jpg