BEZCENNA RZEKA

Transport w Rzeczpospolitej

W Rzeczypospolitej głównym szlakiem handlowym były wielkie rzeki, przede wszystkim Wisła. Spławiano nią zboże (ale i inne towary) do Gdańska i tam sprzedawano na zachód Europy. Handel wiślany angażował tysiące osób i przyczynił się do rozwoju takich miast jak Sandomierz, Kazimierz Dolny, Warszawa, Płock, Toruń, Bydgoszcz i oczywiście Gdańsk. Znakiem powiązana tych ośrodków z handlem zbożem są zachowane do dziś okazałe spichlerze. Miasta gromadziły w nich potrzebne zapasy zboża, a wielu kupców - szukając zysku - składowało tam zapasy żywności, aby sprzedać je później po lepszej cenie. Również wielcy magnaci wznosili spichlerze, by składować w nich własne zboże, albo zamieniali ostatnie piętra swoich kamienic mieszkalnych w wielkie magazyny. Niestety, mimo usilnych starań, zboże często psuło się lub padało łupem gryzoni.

Zobacz na mapie najważniejsze szlaki handlowe i miejscowości, które czerpały zyski z handlu.

Mydło Zabłockiego i inne problemy

Choć transport rzeczny funkcjonował w Rzeczypospolitej zupełnie dobrze, to nie sposób było uniknąć pewnych trudności.