UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Obsługa warsztatów i pokazów rekonstrukcji kulinarnej w 2019 r. w ramach przedsięwzięcia z zakresu działalności edukacji kulturalnej pn.: „Ogród-Kuchnia-Stół” 2019 r.

Zamówienie publiczne na usługi z zakresu działalności kulturalnej, o której mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z. późn. zm.)
Znak sprawy: KF.AZ.2402.1.JM.2019

08 maja 2019 r. opublikowano:

14 maja 2019 r. opublikowano:

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook